Phân Trùn Quế TOPFA

Mô tả

*Cung cấp chất dinh dương cho cây và đất

*Giúp tốt cây, xanh lá, hoa lâu tàn

*Tăng cường hệ vi sinh có lợi cho đất

*Cải tạo đất bạc màu, hạ phèn

* Phù hợp vơi quy trình canh tác sạch, canh tác hữu cơ, VietGap, Global Gap và canh tác thông thường