GAVINA GRUOP

Gavina Group bao gồm 3 đơn vị trực thuộc:

– Công ty Cổ phần TOPFA Việt Nam có số giấy phép ĐKKD 3200626625 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép.

– Hợp tác xã sinh thái Sông Son có giấy phép ĐKKD 3101066041  do  Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quảng Ninh cấp phép.

– Trung tâm Nghiên  cứu – Phát triển Nông lâm nghiệp và Môi trường sinh thái Việt có số giấy phép ĐK hoạt động Khoa học và công nghệ số 01/2020/SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép.

Lịch sử hình thành và phát triển

1.     Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ISO 22000, HACCP…)

2.     Cấp chứng nhận một số tiêu chuẩn chất lượng như: VietGAP, Hữu cơ, ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, OHSAS 18001, GMP …

3.     Kiểm nghiệm và công bố một số các chỉ tiêu liên quan đến sản phẩm và công bố chất lượng sản phẩm;

4.     Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ OCOP

5.     Đăng ký thành lập công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh…

6.     Đăng ký mã số mã vạch quốc gia (GS1) và xây dựng hệ thống truy suất nguồn gốc bằng mã Qrcode.

7.     Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Cục sở hữu trí tuệ

8.     Xây dựng Website và các hoạt động công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

9.     Chứng nhận hợp quy sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; xác nhận tiêu chuẩn cơ sở…

10. Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ các tổ chức sản xuất hoàn thiện quy trình sản xuất theo quy định GACP; GMP…

11. Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ đạt chứng nhận quốc tế như FDA, FSC, FSSC, IFS, BRC, SQF, PEFC, HALAL, BSCI, IECQ, RoHS, IATF, GlobolGAP…

12. Đào tạo công cụ cải tiến chất lượng của quốc gia và quốc tế.

13. Tư vấn, đào tạo cho các chủ thể kinh tế trong việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu…

14. Tư vấn, nghiên cứu và thực hiện các đề tài, chương trình, dự án…

 

15. Tư vấn và kết nối với một số tổ chức phi chính phủ.

16. Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp.

17. Cung cấp cây giống, phân bón và vật tư nông nghiệp.

18. Chuyển giao khoa học công nghệ.

19. Xúc tiến thương mại và truyền thông quảng bá sản phẩm.

20. Xuất nhập khẩu.

21. Sản xuất và chế biến thực phẩm.

22. Tư vấn pháp lý.