Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mô hình bảo tồn và phát triển chim trĩ theo chuỗi giá trị ở Quảng Bình

Khoa học công nghệ là một trong hai trụ cột chính của công cuộc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh của xu thế phát triển…

Continue Reading Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mô hình bảo tồn và phát triển chim trĩ theo chuỗi giá trị ở Quảng Bình

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM TINH DẦU TRÀM TRÀ NHƯ OANH – SẢN PHẨM XANH MANG HIỆU QUẢ TỐT LÀNH

       Qua nhiều năm gắn bó, trăn trở, nghiên cứu thị trường, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều cơ sở sản xuất tinh dầu trên khắp mọi miền…

Continue Reading CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM TINH DẦU TRÀM TRÀ NHƯ OANH – SẢN PHẨM XANH MANG HIỆU QUẢ TỐT LÀNH